• 30 dagars öppet köp
  • Snabba leveranser
  • Betala enkelt med Klarna
0

 

Personuppgiftpolicy


1 Inledning

Oscar & Clothilde AB, org. nr 556686-8534, Biblioteksgatan 29 ("Bolaget" eller "vi") är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du använder vår hemsida eller köper produkter från oss ("Tjänsten") och ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn (i fortsättningen kallad "Personuppgiftspolicyn") beskriver Bolagets behandling av dina Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. ("Personuppgifter").

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du kontaktar Bolaget finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

2 Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Ändamål:
För att kunna hantera beställning/köp

Behandlingar som utförs:
·   Genomförande av betalning
·   Distribution av köpta produkter inklusive överföring av uppgifter till leverantör så att leverans kan genomföras
·   Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter:  
·   Namn
·   Personnummer
·   Adress
·   E-postadress
·   Telefonnummer

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lämnas av dig i samband med att du använder Tjänsten. Vi kan även inhämta kontaktuppgifter från statens personadressregister eller andra upplysningstjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla Tjänsten.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


Ändamål
·   För att kunna hantera kunderserviceärenden

Behandlingar som utförs:
·   Kommunikation med dig angående frågor till kundservice som du gör via telefon, e-post och andra digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter:
·   Identifiering av dig
·   Namn
·   Personnummer
·   Adress
·   E-postadress
·   Telefonnummer
·   Din kommunikation med oss
·   Ditt köp

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lämnas av dig i samband med att du använder Tjänsten.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att erbjuda dig kundservice.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och kommer inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. För att avsluta denna behandling kan du kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som förekommer nedan.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas i upp till tre månader från att ärendet har avslutats.


Ändamål:
För att marknadsföra produkter till dig.

Behandlingar som utförs:
·   Skicka nyhetsbrev via e-post

Kategorier av personuppgifter:
·   Namn
·   E-postadress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lämnas av dig i samband med att du använder Tjänsten alternativt att vi samlar in uppgifterna från offentliga källor, t.ex. statens personadressregister.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade ändamål att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och kommer inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. För att säga upp prenumerationen på nyhetsbrev klicka på "Avregistrera dig" längst ner i e-postmeddelandet.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas som längst 12 månader efter ditt senaste köp. Om du inte är kund kommer dina uppgifter att sparas i upp till 6 månader från att du fick ett utskick från oss och du inte köpt något eller klickat dig vidare till vår webbutik.


Ändamål:
För att kunna marknadsföra relevanta produkter till dig.

Behandlingar som utförs:
·   Analys av dina personuppgifter och tidigare köp för att jämföra med andra köpares beteenden

Kategorier av personuppgifter:
·   Ålder
·   Kön
·   Kontaktuppgifter
·   Tidigare köp
·   Geografisk plats
·   Angivna intressen

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lämnas av dig i samband med att du använder Tjänsten. Vi kan även inhämta kontaktuppgifter från statens personadressregister eller andra upplysningstjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra relevanta produkter till dig.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Ja, för denna behandling profilerar vi dig genom att analysera vad du tidigare köpt, vart du är bosatt, vilka dina angivna intressen är samt jämföra det med andra köpare för att hitta gemensamma nämnare och på så sätt erbjuda dig mer relevanta produkter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och kommer inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@oscarclothilde.com så tar vi bort din information.

Lagringsperiod: Personuppgifterna gallras löpande då vi enbart vill skicka relevanta erbjudanden till dig. Uppgifter äldre än 12 månader från köpet kommer att raderas.


Ändamål:
För att kunna marknadsföra skräddarsydda erbjudanden till dig.

Behandlingar som utförs:
·   Profilering och analys av hur du använder Tjänsten, t.ex. genom att undersöka vilka produkter du tittat på, vilka produkter du haft i varukorgen men inte köpt, för att bedöma vilka produkter du kan vara intresserad av.

Kategorier av personuppgifter:
·   Överföring av informationen till tredje parter, såsom sociala medier och sökverktyg
·   Digitala spår såsom cookies, enhetsdata (t.ex. vilken enhet och operativsystem du använder) samt IP-adress.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna inhämtas från dig i samband med att du använder Tjänsten.

Laglig grund: Behandlingen sker med ditt samtycke som du närsomhelst kan återkalla genom att ställa in hur din webbläsare hanterar kakor. Mer information om detta hittar du i vår cookie-policy.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Ja, för denna behandling profilerar vi dig genom att analysera vad du tittat på och vilka produkter du har haft i inkorgen men inte köpt för att ge dig mer skräddarsydda erbjudanden.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och lovar att bara behandla dina personuppgifter för detta ändamål med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss på info@oscarclothilde.com.

Lagringsperiod: Personuppgifterna gallras löpande då dina vi enbart vill skicka relevanta erbjudanden till dig. Uppgifter äldre än 12 månader från insamlingen kommer att raderas.


Ändamål:
För att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter att spara information om köp enligt bokföringslagen.

Behandlingar som utförs:
·   I samband med att vi bokför kan dina personuppgifter komma att anges.
Kategorier av personuppgifter:
· Kontaktuppgifter
· Köp

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lämnas av dig i samband med att du använder Tjänsten.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som vi måste följa.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla Tjänsten.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas så länge den rättsliga förpliktelsen föreligger, vilket för bokföringsändamål är sju år efter det att personuppgifterna bokförts.


Ändamål:
För att spåra och marknadsföra produkter och tjänster till dig när du surfar på nätet eller sociala medier baserat på hur du använder Tjänsten.

Behandlingar som utförs:
·   Placering och aktivering av tredjepartscookies och liknande tekniker i din webbläsare
·   Insamling och analys av vad du tidigare har köpt eller haft i varukorgen
·   Överföring av informationen till tredje parter, såsom sociala medier och sökverktyg

Kategorier av personuppgifter:
·   Kontaktuppgifter
·   Köp
·   Digitala spår såsom cookies, enhetsdata (t.ex. vilken enhet och operativsystem du använder) samt IP-adress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lämnas av dig i samband med att du använder Tjänsten.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra relevanta produkter till dig.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Ja, för denna behandling profilerar vi dig genom att analysera dina digitala spår, vilka produkter du har köpt och försöker att förutspå vilka produkter du skulle kunna vara intresserad av.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och kommer inte att behandla uppgifterna för något annat syfte.

Om du vill veta mer om hur riktad reklam på internet fungerar kan du läsa mer om det här och här (länkarna kommer att öppnas i en ny flik eller ny sida). Kom ihåg att du alltid kan ställa in din webbläsare för att blockera tredjepartscookies och liknande teknologier, vilket gör att denna spårning inte kan ske när du använder Tjänsten. Du kan också välja att inte bli föremål för sådan spårning genom invända mot spårningen hos branschorganisationerna Network Advertising Initiative och Digital Advertising Alliance. Detta kan du göra här och här. Observera att alla företag inte är anslutna till dessa branschorganisationer.

Du kan också när som helst invända mot denna behandling genom att kontakta oss via info@oscarclothilde.com så ser vi till att du inte blir föremål för sådan spårning.

Lagringsperiod: Eftersom att vi endast vill marknadsföra produkter som är relevanta för dig kommer vi att löpande gallra information som inte är nödvändig och relevant men som längst tolv månader efter att du har interagerat med Tjänsten.

3 Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. genom att överföra kontaktuppgifter till leverantör av IT-system, marknadsföringsbyråer, leverantörer av analystjänster, distributörer, m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits.

Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

4 Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

- begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

- att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

- få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

- Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på info@oscarclothilde.com få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig.

5 Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Bolaget ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Bolaget att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Bolagets personuppgiftsbehandling.

6 Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Oscar & Clothilde AB, org. nr 556686-8534
Biblioteksgatan 29
111 45 Stockholm
info@oscarclothilde.com

Personuppgiftspolicyn antogs den 7 maj 2018